Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na sječi i izradi ŠDS, primicanju i izvozu ŠDS traktorom i iznošenju prostornog drveta u odjelu 50 PJ Majevica-Jablanička rijeka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 370-1-3-3-803/13
Broj obavještenja o nabavci: 370-1-3-1-753/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Dušan Krajišnik
Telefon: 057405300
Elektronska pošta: upravaŽsumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu ŠG "Majevica" Lopare
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa i izrada ŠDS, primicanje, izvoz ŠDS traktorom, izgradnja
vlaka i iznošenje prostornog drveta u odjelu 50/01 PJ
"Majevica-Jablanička rijeka"
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
303.910,30 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Majevica" Lopare
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriterijumi
1.. Ukupna cijena, učešće:80,00%
2.. Dinamika i rok isporuke, učešće:10,00%
3.. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
263.060,74 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
265.243,76 KM
(M1-C-9856-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: