Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na sječi, izradi, izvozu i iznosu šumskih drvnih sortimenata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 370-1-3-3-805/13
Broj obavještenja o nabavci: 370-1-3-1-736/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Milan Vuković
Telefon: 057405300
Elektronska pošta: upravaŽsumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 22
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2, 5, 18, 19, 22
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu ŠG "Maglić" Foča
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sječa i izrada, izvoz ŠDS u odjelu 47/2 PJ "Meštrevac"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
74.080,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Maglić" Foča
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:80,00%
2. Dinamika i rok isporuke, učešće:10,00%
3. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog tijela
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:76.395,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
76.395,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sječa,izrada, izvoz i iznos ŠDS u odjelu 104 PJ "Meštrevac"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51.302,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Maglić" Foča
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:80,00%
2. Dinamika i rok isporuke, učešće:10,00%
3. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sječa i izrada, izvoz i iznos ŠDS u odjelu 116 PJ
"Zelengora-Kmur"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60.272,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Maglić" Foča
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:80,00%
2. Dinamika i rok isporuke, učešće:10,00%
3. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:60.272,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
69.967,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 19
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sječa i izrada, izvoz i iznos ŠDS u odjelu 126 PJ
"Zelengora-Kmur"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
47.787,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Maglić" Foča
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:80,00%
2. Dinamika i rok isporuke, učešće:10,00%
3. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:56.589,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
59.589,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 22
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sječa i izrada, izvoz i iznos ŠDS u odjelu 195 PJ
"Zelengora-Kmur"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
27.635,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Maglić" Foča
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:80,00%
2. Dinamika i rok isporuke, učešće:10,00%
3. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.7.2013.
(M1-C-9857-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: