Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji vanjske kanalizacije koja nije u nadležnosti KJKP ViK Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 55, 15.07.2013

OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-199/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Mensura Šabanović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492100
Faks: 033492381
Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa:novosarajevo@novosarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija vanjske kanalizacije koja nije u nadležnosti KJKP ViK
Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.735,04
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na području Općine Novo Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Općina Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 55
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima lično na adresi Zmaja od
Bosne 55 kancelarija 112 uz priložen dokaz o uplati naknade za
preuzimanje iste koja iznosi 20 KM i uplaćuje se na žiro račun
Općine broj : 3380002210023628, kod UniCredit Bank . Kod
uplate na žiro račun potrebno je upisati u koloni za šifru općine 079
a za vrstu prihoda 722449.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mensura Šabanović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492133
Faks: 033492365
Elektronska po{ta: komunalno@novosarajevo.ba
Internet adresa:novosarajevo@novosarajevo.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Fata Husejnović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492100
Faks: 033492381
Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa:novosarajevo@novosarajevo.ba
(M1-A-10230-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: