Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na sanaciji prodora vode prema predmjeru za Lamelu A, B i C

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 177-1-3-3-122/14
Broj obavještenja o nabavci: 177-1-3-1-107/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske
Kontakt osoba: Renata Zucchiatti
Telefon: 051338324
Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija prodora vode prema predmjeru za Lamelu A, B i C
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Administrativni centar Vlade RS
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana od dana potpisivanja ugovora
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalifikobanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 1.7.2014.
(C-10805-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: