Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnji skladišta i garaža sa vanjskim uređenjem za PJD Olovo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BIH"
D.D. SARAJEVO, PODRUŽNICA
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 480-1-3-3-320/14
Broj obavještenja o nabavci: 480-1-3-1-304/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Telefon: 032449666
Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na izgradnji skladišta i garaža sa vanjskim uređenjem za
PJD Olovo ED Zenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
180.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
skladište i garaže PJD Olovo ED Zenica u Olovu
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana od dana zapisničkog uvođenja u posao
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 9.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
153.772,10 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
168.152,59 KM
(C-11947-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: