Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje hidroizolaterskih radova u podrumima lamela A, B i C u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE
REPUBLIKE SRPSKE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 177-7-3-4-127/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske
Kontakt osoba: Renata Zucchiatti
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj: 78000
Opština /Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402752740009
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska pošta: szp@szp.vladars.net
Internet adresa:vladars.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Hidroizolaterski radovi u podrumima lamela A, B i C u
Administrativnom centru Vlade RS
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Hidroizolaterski radovi u podrumima lamela A, B i C u
Administrativnom centru Vlade Republike Srpske
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.8.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Administrativni centar Vlade Republike
Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Lamela A, Prizemlje-
glavni Protokol ili Protokol Službe
(D-11862-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: