Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na dogradnji objekta Doma zdravlja - 1. faza

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

A. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 10-1-3-1-49/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Nada Ateljević
Adresa: STEFANA NEMANJE 2
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Novo Sarajevo/Istočno Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4400546420003
Telefon: 057342336
Faks: 057340710
Elektronska po{ta: info@opstinains.net
Internet adresa:www.opstinains.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO/ISTOČNO N.SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Da
I.6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
1. Opština istočna Ilixa, ILIDŽA/ISTOČNA ILIDŽA
2. JZU APOTEKA "ISTOČNO SARAJEVO", ILIDŽA/
ISTOČNA ILIDŽA
3. DOM ZDRAVLJA "ISTOČNO SARAJEVO", NOVO
SARAJEVO/ISTOČNO N. SARAJEVO
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na dogradnji objekta Doma zdravlja - 1.faza
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
360.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Ulica Stefana Nemanje, Istočno Novo Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana od dana uvođenja izvođača u posao
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.8.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 2.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.9.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Stefana Nemanje 2, Istočno Novo Sarajevo
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplate vršiti na žr broj: 567-483-82000006-66 Sberbank a.d.
Banja Luka, svrha doznake: uplata za TD, vrsta prihoda: 722521,
buxetska organizacija: 1088130, poziv na broj: 088
(A-12209-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: