Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u nasljima Luke i Bilića brijeg, opština Glamoč

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

OPŠTINA GLAMOČ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 304-1-3-1-8/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPŠTINA GLAMOČ
Kontakt osoba: BORIS LUKAJIĆ
Adresa: NIKOLE BOJINOVIĆA BB
Poštanski broj: 80230
Opština/Grad: Glamoč
IDB/JIB: 4281087880005
Telefon: 034206166
Faks: 034206153
Elektronska po{ta: borislukajic@yahoo.com
Internet adresa:www.opstinaglamoc.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: GLAMOČ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u nasljima Luke
i Bilića brijeg
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva u naseljima Luke i Bilića brijeg,
opština Glamoč
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Cca1.300m1puteva.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Naselja Luke i Bilića brijeg,opština Glamoč
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do45kalendarskih dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u TD.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Navedeno u TD.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u TD.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u TD.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.8.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 4.9.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 4.9.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Opština Glamoč, ul. Nikole Bojinovića bb, 80230
Glamoč, sala OV
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično u
administrativnoj zgradi Opštine Glamoč radnim danom od08:00do
15:00 časova, uz dokaz o uplati novčane naknade, ili se može
dostaviti poštom ili e-mailom nakon pismenog zahtjeva i dokaza o
izvršenoj uplati.
Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se
kod INTESA SANPAOLO BANKE BIH, broj transakcijskog
računa1549995000159351,šifra opštine032, vrsta prihoda
722131, svrha doznake: javno nadmetanje - izvođenje radova na
asfaltiranju puta u naseljima Luke i Bilića brijeg.
(A-12124-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: