Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na adaptaciji prostora Zavoda za transfuziologiju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 506-7-3-4-871/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Avdić Azra, ing.građ. ili Helać Hajra, dipl.ing.arh.
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033297140
Faks: 033297814
Elektronska pošta: azra.avdic@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na adaptaciji prostora Zavoda za transfuziologiju
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na adaptaciji prostora Zavoda za transfuziologiju
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 20.8.2014. Vrijeme: 12:30
Adresa i mjesto: Glavni protokol KCUS-a, Bolnička br.25,
Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom
od09-15 h u prostorimaTehničkogsektora - Građevinska Služba
uz predočen zahtjev za učešće u postupku javne nabavke.Obilazak
prostora koji su predmet sanacije je 14.08.2014. godine u 10 h,
naknadni obilasci neće biti organizovani. Upiti i pojašnjenja koji se
odnose na predmet nabavke mogu se dostavlja i tražiti zaključno sa
14.08.2014.godine, nakon datog termina neće se obrađivati
naknadni upiti i zahtjevi za pojašnjenja. Ponude se otvraju dana
20.08.2014.godine u 13 h.
Zahtjev za učešće u postupku nabavke može se dostaviti i putem
e-maila avdić.azraŽkcus.ba ili tel.faxa br.033 297 814 i u tom
slučaju tenderska dokumentacija će biti dostavljena.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Azra Avdić. ing.građ
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033297140
Faks: 033297814
Elektronska pošta: azra.avdic@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
(D-12331-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: