Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih puteva - 3. faza realizacije u toku 2014. godine (u MZ Osinja, dionica Axići, u D. Osinja, crkva - Stankovića - rijeka Ilova, u MZ Osinja - put kroz Panzaloviće, u MZ V. Sočanica - odvojak za Kojiće i u MZ Crnča, Babići - Milića gaj - Crnča)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

OPŠTINA DERVENTA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 23-1-3-1-38/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Derventa
Kontakt osoba: Mile Strinić, tel: 053/315-103 ili
email:javnenabavke.dervŽgmail.com
Adresa: ul. Trg oslobođenja broj 3
Poštanski broj: 74400
Opština/Grad: Derventa
IDB/JIB: 4400164060007
Telefon: 053315106
Faks: 053315105
Elektronska po{ta: derv-nop@teol.net
Internet adresa:www.derventa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: DERVENTA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnih puteva - 3. faza realizacije u toku 2014.
godine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnih puteva:
u MZ Osinja, dionica Axići,
u D. Osinja, crkva - Stankovića - rijeka Ilova,
u MZ Osinja - put kroz Panzaloviće,
u MZ V. Sočanica - odvojak za Kojiće i
u MZ Crnča, Babići - Milića gaj - Crnča.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaicji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
118.800,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
mjesne zajednice koje su navedene u opisu predmeta ugovora, a
nalaze se na teritoriji opštine Derventa.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
najduže 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 15 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Opština Derventa, ul. Trg oslobođenja broj 3, 74400
Derventa, kancelarija broj 14
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu da preuzmu (do datuma
naznačenog za preuzimanje) lično radnim danom (pon - pet) od 8 do
15 časova u Administrativnoj zgradi opštine Derventa, uz dokaz
o izvršenoj uplati 15 KM, ili ista se može dostaviti poštom
nakon dostavljanja pismenog zahtjeva i dokaza o izvršenoj uplati.
Novčanu naknadu uplatiti na račun opštine Derventa, otvoren
kod "Nove banke" ad Banja Luka, broj 555-008-01252003-39, svrha
doznake "TD rekonstrukcija lokalnih puteva - 3. faza", vrsta
prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, opština 027.
(A-12603-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: