Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji vodospreme Buhovo: pripremni, zemljani, tesarski, betonski i AB radovi...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 248-1-3-1-44/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
Kontakt osoba: Boro Đolo
Adresa: Fra Didaka Buntića 11
Poštanski broj: 88220
Općina/Grad: Široki Brijeg
IDB/JIB: 4272082230003
Telefon: 039702801
Faks: 039705915
Elektronska po{ta: info@sirokibrijeg.ba
Internet adresa:www.sirokibrijeg.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: ŠIROKI BRIJEG
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja vodospreme Buhovo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji vodospreme
Buhovo koji između ostalog sadrži slijedeće radove: pripremni
radovi, zemljani radovi, tesarski radovi, betonski i AB radovi,
gromobranski radovi, završni radovi i nepredviđeni radovi.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Buhovo, Široki Brijeg
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 1.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:10.9.2014 Vrijeme:10:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.9.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ul. Fra Didaka Buntića br. 11, I kat soba br. 17
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Tenderska dokumentacija se može preuzeti u zgradi Općine
Široki Brijeg, II kat, soba br. 4, svaki radni dan od 08,00-14,30
sati
- Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćije
se na transakcijski račun broj: 3382202200120303
- Svrha doznake - Javna nabava - Izgradnja vodospreme Buhovo
- Tenderska dokumentacija se može dostaviti i putem pošte
ponuđačima koji dokaz o uplati i pismeni zahtijev upute na fax
ili e-mail iz Aneksa A
- Ponuđači imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije
otkupa uz pisani zahtijev upućen na faks ili e-mail iz Aneksa A.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Boro Đolo, Ivo Pavković
Adresa: Fra Didaka Buntića 11
Poštanski broj: 88220
Općina/Grad: Široki Brijeg
Telefon: 039702801
Faks: 039705915
Elektronska po{ta: boro.djolo@sirokibrijeg.ba
Internet adresa:www.sirokibrijeg.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Boro Đolo, Ivo Pavković
Adresa: Fra Didaka Buntića 11
Poštanski broj: 88220
Općina/Grad: Široki Brijeg
Telefon: 039702807
Faks: 039705915
Elektronska po{ta:boro.djolo@sirokibrijeg.ba
Internet adresa:www.sirokibrijeg.ba
(A-12568-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: