Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji klizišta nastalih usljed elementarnih nepogoda zbog kojih je došlo do oštećenja i uništenja stambenih objekata i infrastrukture na području grada Doboja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

GRAD DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 431-1-3-1-227/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Pavlić Dragan
Adresa: HILANDARSKA 1
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska po{ta: javne_nabavke@opstina-doboj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: DOBOJ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Demoliranje i rušenje zgrada; prebacivanje zemlje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Prema tenderskoj
dokumentaciji
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 256.410,25
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija klizišta nastalih usljed elementarnih nepogoda zbog kojih
je došlo do oštećenja i uništenja stambenih objekata i infrastrukture
na području grada Doboja.
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija klizišta nastalih usljed elementarnih nepogoda zbog kojih
je došlo do oštećenja i uništenja stambenih objekata i infrastrukture
na području grada Doboja.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje grada Doboja
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1 sala br.29.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt telefon: 065/587-067
(A-12667-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: