Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na opremi kotlovskog postrojena za potrebe remonta u 2014. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 52-1-3-3-1038/14
Broj obavještenja o nabavci: 52-1-3-1-895/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Damirka Hrnjez
Telefon: 059472413
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 3
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 67/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA RADOVA NA OPREMI KOTLOVSKOG POSTRO-
JENJA ZA POTREBE REMONTA U 2014. GODINI
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 67/14
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Vatrostalni radovi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljan opis dat je u tehničkoj specifikaciji u tenderskom
dokumnetu
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
169.982,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od datuma stupanja Ugovora na snagu do 30.07.2014. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lokalitet TE Gacko
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalifikovanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.6.2014.
(C-12364-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: