Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog objekta (skladište) Slimena

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 406-1-3-3-114/14
Broj obavještenja o nabavci: 406-1-3-1-101/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH TELECOM DD SARAJEVO, DIREKCIJA TRAVNIK
Kontakt osoba: Alina Bakaran
Telefon: 030519800
Elektronska po{ta: travnik@bhtelecom.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
003-O/14 Nabavka radova: Sanacija, rekonstrukcija i adaptacija
poslovnog objekta (skladište) Slimena, općina Travnik.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
003-O/14 Nabavka radova: Sanacija, rekonstrukcija i adaptacija
poslovnog objekta (skladište) Slimena, općina Travnik (izvođenje
građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova).
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Ukupna kvadratura predmetnog objekta je 5.772,40 m 2, od toga:
natkriveni prostor 857,80 m 2, dvorište cca 4.500 m 2
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.974.082,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Slimena, oćina Travnik
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
rok izvođenja radova maksimalno 180 kalendarskih dana od
datuma uvođenja u posao
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 14.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 6
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
1.733.546,68 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
1.733.546,68 KM
(C-12467-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: