Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta Poslovnice Ribnik - RJ Elektrodistribucija Mrkonjić Grad

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTROKRAJINA"
AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 203-1-3-3-217/14
Broj obavještenja o nabavci: 203-1-3-1-200/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće
"Elektrokrajina" Akcionarsko društvo Banja Luka
Kontakt osoba: Ognjen Zeljković
Telefon: 051246300
Elektronska po{ta: direkcija@elektrokrajina.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja poslovnog objekta Poslovnice Ribnik - RJ
"Elektrodistribucija" Mrkonjić Grad
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja poslovnog objekta Poslovnice Ribnik - RJ
"Elektrodistribucija" Mrkonjić Grad
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
265.000,00 KM
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
265.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Ribnik
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
U skladu sa ponudom izabranog dobavljača
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriterijumi
1. Ponuđena cijena, učešće: 80,00%
2. Rok izvođenja, učešće: 10,00%
3. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 11.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
(C-12796-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: