Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje građevinskih radova za priključenje objekata Pravosudne palate i JU Narodno pozorište na toplifikacioni sistem daljinskog grijanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 161-1-3-3-68/14
Broj obavještenja o nabavci: 161-1-3-1-65/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Kontakt osoba: Šemsa Ademović
Telefon: 033450030
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost: Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Polaganje cijevi
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za priključenje objekata
Pravosudne palate i JU Narodno pozorište na toplifikacioni sistem
daljinskog grijanja - JNRGR 02-01/2014
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
150.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Pravosudna palata i JU Narodno pozorište
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
max. 45 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 19.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
254.496,06 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
254.496,06 KM
(C-13733-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: