Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na izradi drugog dijela ograde na gradskoj deponiji Višnjik u Gradačcu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JP "KOMUNALAC" D.D. GRADAČAC
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 797-1-3-3-45/14
Broj obavještenja o nabavci: 797-1-3-1-44/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Komunalac"d.d. Gradačac
Kontakt osoba: Enver Mulahalilović
Telefon: 035817219
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: GRADAČAC
I.2.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada drugog dijela ograde na gradskoj deponiji "Višnjik" u
Gradačcu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Vrste i količine u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
100.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Gradska deponija "Višnjik" Gradačac
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 20.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
(C-13500-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: