Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta u MZ Srednja Čađavica, izgradnji betonskog cjevastog propusta u MZ Donja Bukovica i MZ Suvo Polje i rekostrukciji zaštitne ograde na mostu Puhare-Pučile-groblje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

GRAD BIJELJINA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 83-1-3-3-517/14
Broj obavještenja o nabavci: 83-1-3-1-486/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
Kontakt osoba: Tomica Stojanović
Telefon: 055233100
Elektronska po{ta: javnab.sobn@gmail.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: BIJELJINA
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja infrastrukture iz vodoprivrednih naknada po
programu, SKP-27(c1, 4 lota)/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja infrastrukture iz vodoprivrednih naknada po
programu, SKP-27(c1, 4 lota)/14
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja-rekonstrukcija mosta u MZ Srednja Čađavica, zaseok
Vujići
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja-rekonstrukcija mosta u MZ Srednja Čađavica, zaseok
Vujići
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12.820,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Bijeljina
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog tijela
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 17.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:28.421,85
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
35.775,36
(C-13995-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: