Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji objekta Uprave Preduzeća: sanacija krova, izrada Glavnog Projekta rekonstrukcije glavnog razvodnog ormara

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-3-1-418/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Sonja Plavšić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400959000002
Telefon: 051241599
Faks: 051215570
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija objekta Uprave Preduzeća
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim
propisima prema zemlji porijekla.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
uskladusatd
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
uskladusatd
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
13.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10 KM
na ŽR 565-501-4200000-338 ili na blag. pred.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 13.10.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.10.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kralja Petra I Karađorđevića 93, Sala za tendere
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sonja Plavšić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051241599
Faks: 051215570
Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanacija krova na objektu Uprave Preduzeća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
detaljno navedeno u td
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
52.991,45 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do ispunjenja ugovorenih obaveza
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Objekat Uprave Preduzeća Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 93
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Djelimična sanacija objekta Uprave Preduzeća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
detaljno navedeno u td
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
175.213,68 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do izvršenja ugovorenih obaveza
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Objekat Uprave Preduzeća Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 93
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada Glavnog Projekta rekonstrukcije glavnog razvodnog ormara
u objektu Uprave Preduzeća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
detaljno navedeno u td
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.418,80 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do izvršenja ugovorenih obaveza
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Objekat Uprave Preduzeća Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 93
(A-14550-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: