Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds na području ŠG Ribnik

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-1360/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba:Radmila Gajić,dipl.inž.šum.
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu ŠG Ribnik
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi,izvozu i iznosu šds na području ŠG Ribnik
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
4.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: ŠG Ribnik, Rade Jovanića 11, 79288 Ribnik
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Obavezna uplata1%od planirane vrijednosti ugovora
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba:Radmila Gajić,dipl.inž.šum.
Adresa:Rade Jovanića11
Poštanski broj: 79288
Opština/Grad: Ribnik
Telefon: 050431012
Faks: 050431016
Elektronska po{ta: ribnik@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova sječe i izrade,izvoza i iznosa šds u odjelima84PJ
Bobija Ribnik i9PJ Šiša Palež u ŠG Ribnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
203.681,01 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključivanja ugovora do15.03.2015. ( 84PJ Bobija Ribnik).Od
zaključivanja ugovora do31.12.2014. ( 9PJ Šiša Palež)
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Ribnik
V. Dodatne informacije
Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a za ljetne uslove
rada iznosi172.264,66KM
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu85 PJ
Bobija Ribnik u ŠG Ribnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140.526,09 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključivanja ugovora do15.02.2015.godine
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Ribnik
V. Dodatne informacije
Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a za ljetne uslove
rada iznosi120.621,63KM
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu77 PJ
Potoci Resanovača u ŠG Ribnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
79.053,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključivanja ugovora do15.02.2015.godine
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Ribnik
V. Dodatne informacije
Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a za ljetne uslove
rada iznosi72.818,50KM
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu78 PJ
Potoci Resanovača u ŠG Ribnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43.770,39 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključivanja ugovora do15.02.2015.godine
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Ribnik
V. Dodatne informacije
Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a za ljetne uslove
rada iznosi39.702,99KM
(A-14470-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: