Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji kuća/stambenih jedinica romskih porodica u opštini Srbac

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

OPŠTINA SRBAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 441-1-3-1-14/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Srbac
Kontakt osoba: Zoran Đurić, Dario Vrhovac
Adresa: " Mome Vidovića " br. 7
Poštanski broj: 78420
Opština/Grad: Srbac
IDB/JIB: 4401255660003
Telefon: 051740001
Faks: 051740152
Elektronska po{ta: opstinas@inecco.net
Internet adresa:www.srbac-rs.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova " Izgradnje dvije kuće/stambene jedinice i
sanacija tri kuće/stambene jedinice romskih porodica u opštini
Srbac.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja dvije kuće/stambene jedinice veličine 31,3 m2 i 41,4 m2
za romske porodice u opštini Srbac i sanacija tri
kuće/stambene jedinice romskih porodica u opštini Srbac.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
86.751,71
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Teritorija opštine Srbac.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Najkasnije 90 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja
Izvođača radova u posao.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
10.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 9:05
Mjesto: Opština Srbac, " Mome Vidovića " br. 7, sala br. 2
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplata nepovratne novčane naknade za preuzimanje tenderske
dokumentacije vrši se na račun javnih prihoda opštine Srbac
br. 5687031200105248, vrsta prihoda 729124, opština 095,
buxetska organizacija 9999999, svrha uplate: tenderska
dokumentacija.
(A-14463-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: