Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih cesta u Srebreniku

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

OPĆINA SREBRENIK
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 439-1-3-3-68/14
Broj obavještenja o nabavci: 439-1-3-1-66/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Srebrenik
Kontakt osoba: Beazeta Kešetović
Telefon: 035369162
Elektronska po{ta: opc.sreb@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: SREBRENIK
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalne ceste Srebrenik G.
Srebrenik I faza na dionici od semafora-Bjelića brdo i
Rekonstrukcija lokalne ceste u D. Potpku od podvožnjaka do
Galaxisa
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalne ceste Srebrenik-Gornji
Srebrenik-I faza, dionica semafor-Bjelića brdo i ceste u D. Potoku
od podvožnjaka do Galaxisa
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalne ceste Srebrenik-Gornji
Srebrenik, I FAZA SEMAFOR-BJELIĆA BRDO
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija predmetne dionica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
137.788,59
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
137.788,59 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
rok za izvođenje radova je dva mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Srebrenik
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 19.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
149.450,30
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
153.773,03
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji puta u D. Potoku od
podvožnjaka do Galaxisa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija predmetnog puta
II. Ukupna količina ili obim ugovora
101.527,64
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
101.527,64 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok za izvođenje radova je dva mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
D., Potok
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 19.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
99.377,11
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
108.560,13
(C-14328-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: