Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 09:19

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji tunela i kanala Bakovac – Lika

Izvor: Official Journal of the European Union, 09.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na tunelu

2020/S 240-594561

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 213-522700)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Nacionalni registracijski broj: 28921978587
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Telefon: +385 16322613
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izgradnja tunela i kanala Bakovac – Lika

Referentni broj: DD-V-3/20-D2

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45221240 Građevinski radovi na tunelu

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja tunela i kanala Bakovac – Lika u skladu s Tehničkim uvjetima, nacrtima, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

04/12/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 213-522700

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 10/12/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 22/12/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 10/12/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 22/12/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: