Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.12.2020. 09:19

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slatina

Izvor: Official Journal of the European Union, 11.12.2020.

Hrvatska-Slatina: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2020/S 242-599608

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 158-386520)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Komrad d.o.o. Slatina
Nacionalni registracijski broj: 96537643037
Poštanska adresa: Braće Radića 2
Mjesto: Slatina
NUTS kod: HR048 Virovitičko-podravska županija
Poštanski broj: 33520
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jasna Bočkaj
E-pošta: jasna@komrad.hr
Telefon: +385 33551252
Telefaks: +385 33551941
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.komrad.hr
Adresa profila kupca: www.komrad.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slatina

Referentni broj: EVV-1/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Rekonstrukcija i sanacija na vodoopskrbi i odvodnji te priprema za priključke na sustav vodoopskrbe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

08/12/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 158-386520

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 17/12/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 28/12/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 17/12/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 28/12/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: