Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta Portirnice, u sklopu izgradnje II faze memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

MEMORIJALNI CENTAR
SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I
MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ
1995. GODINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 468-1-3-3-38/14
Broj obavještenja o nabavci: 468-1-3-1-32/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i
mezarje za ‘rtve genocida iz 1995. godine
Kontakt osoba: Abdulah Majstorović
Telefon: 056440046
Elektronska po{ta: mcentar@teol.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta Portirnice, u
sklopu izgradnje II faze memorijalnog centra Srebrenica-Potočari
Spomen obilježje i mezarje za ‘rtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica, Potočari bb, općina Srebrenica, ponovljeni postupak.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
98.665,61 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i
mezarje za ‘rtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica, ul. Potočari
bb., općina Srebrenica.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 10.9.2014.
(C-14653-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: