Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 13:22

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na uređenju lijeve obale rijeke Spreče nizvodno od ušća Jale, općina Lukavac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1132-1-3-138-4-136/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba Kemal Okić
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Uređenje lijeve obale rijeke Spreče nizvodno od ušća Jale, općina Lukavac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmetna nabavka podrazumijeva izvođenje radova na regulacije rijeke Spreče u Općini Lukavac. Dionica koje se reguliše je
dužine L=98.97m, potez (P0-P2). Ova dionica predstavlja nastavak počinje uzvodno od već izvedene regulacije rijeke Spreče
u zoni PK Šikulje. Projektnim rješenjem je predviđen normalni poprečni profil tipa dvostruki trapez širine u dnu 30 metara i
nagiba kosina 1:2 do visine 2,2 m. Zaštita kosina je predviđena slaganim kamenom oslonjenim na nožicu od slaganog
kamena. Predviđena širina kamene naslage je 35 cm, sa srednjim prečnikom kamena u naslagi 30 cm. Nožica je trapeznog
oblika takođe od slaganog kamena dimenzija u dnu 80 cm i dubine 80 cm.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45240000-1 Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Lukavac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana (Pod radnim danima se podrazumijevaju dani kada je moguće izvođenje predmetnih radova, što se
potvrđuje upisom u građevinski dnevnik).

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.12.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

4

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

4

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

164778,50

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

271588,06

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: