Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 07:27

(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 195 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Banja Luka, Kotor Varoš. Mrkonjić Grad, Šipovo, Gradiška, Laktaši, Prnjavor, Brod, Derventa, Doboj, Teslić, Šamac, Bijeljina, Pelagićevo, Vukosavlje, Novi Grad, Oštra Luka i Prijedor, u okviru Regionalnog stambenog projekta - Razvojna banka Vijeća Evrope

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1388-1-3-64-3-78/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE
IDB/JIB 4401013650003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-872
Elektronska pošta mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

04/20-VI-RSP; Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 195 stambenih jedinica u gradovima/opštinama
Banja Luka, Kotor Varoš. Mrkonjić Grad, Šipovo, Gradiška, Laktaši, Prnjavor, Brod, Derventa, Doboj, Teslić,
Šamac, Bijeljina, Pelagićevo, Vukosavlje, Novi Grad,Oštra Luka i Prijedor, u okviru Regionalnog stambenog
projekta - Razvojna banka Vijeća Evrope..

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 195 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Banja Luka, Kotor
Varoš. Mrkonjić Grad, Šipovo, Gradiška, Laktaši, Prnjavor, Brod, Derventa, Doboj, Teslić, Šamac, Bijeljina,
Pelagićevo, Vukosavlje, Novi Grad,Oštra Luka i Prijedor, u okviru Regionalnog stambenog projekta - Razvojna banka
Vijeća Evrope..

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji. Instrukcija o postupku ostvarivanja oslobađanju od PDV-a u skladu sa Okvirnim
sporazumom Banke Vijeća Evrope sa BiH za Regionalni stambeni program.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.1.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije RS, Trg Republike
Srpske br. 1., Ulaz B.
Datum i vrijeme 26.1.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje ponuđači mogu da
realizuju isključivo preko Portala javnih nabavki, u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu 'E-nabavke' (Sl
glasnik BiH, br. 90/14) i Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i
dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu 'E-nabavke' (Sl. Glasnik BiH, br.
53/15).
U ovom postupku će se provoditi E-aukcija, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije
(„Službeni Glasnik“ BiH, broj: 66/16). Svim ponuđačima koji su dostavili tehnički zadovoljavajuću ponudu
omogućiće se prilika da, elektronski, putem sistema, u tačno određenom vremenu, metodom obrnute aukcije,
poboljšaju svoje inicijalno poslane ponude podnošenjem novih cijena, izmjenjenih naniže, u slučaju kriterija
najniža cijena.
Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, blagovremeno će putem sistema E-aukcije biti obavješteni o
zakazivanju i početku E-aukcije. Ugovor se po okončanju E-aukcije dođeljuje ponuđaču koji je na kraju E-aukcije imao
najpovoljniju ponudu.
U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazivati, nego se postupak okončava u skladu sa
članom 69. ZJN. Ugovorni organ po završetku E-aukcije, u skladu sa članom 69. ZJN donosi odluku o prestanku
postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. ZJN.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-971
Elektronska pošta rsrlm@rsrlm.vladars.net
Internet adresa www.vladars.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 44 stambene jedinice u gradu/opštini Banja Luka (32 st.
jedinice), Kotor Varoš (3 st. jedinice), Mrkonjić Grad (3 st. jedinice) i Šipovo (6 st. jedinica), u okviru
Regionalnog stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 44 stambene jedinice u gradu/opštini Banja Luka (32 st. jedinice),
Kotor Varoš (3 st. jedinice), Mrkonjić Grad (3 st. jedinice) i Šipovo (6 st. jedinica), u okviru Regionalnog
stambenog projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1408198,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

300 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada/opštine Banja Luka, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad i Šipovo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.1.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.1.2021. 10:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.1.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 31 stambene jedinice u gradu/opštini Gradiška (14 st.
jedinica), Laktaši (9 st. jedinica) i Prnjavor (8 st. jedinica), u okviru Regionalnog stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 31 stambene jedinice u gradu/opštini Gradiška (14 st. jedinica),
Laktaši (9 st. jedinica) i Prnjavor (8 st. jedinica), u okviru Regionalnog stambenog projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1071795,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

240 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada/opštine Gradiška, Laktaši i Prnjavor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.1.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.1.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 26.1.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u gradu/opštini Brod (15 st.
jedinica), Derventa (12 st. jedinica), Doboj (12 st. jedinica) i Teslić (3 st. jedinice), u okviru Regionalnog
stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u gradu/opštini Brod (15 st. jedinica),
Derventa (12 st. jedinica), Doboj (12 st. jedinica) i Teslić (3 st. jedinice), u okviru Regionalnog stambenog
projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1378860,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

300 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada/opštine Brod, Derventa, Doboj i Teslić.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.1.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.1.2021. 10:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.1.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 40 stambenih jedinica u gradu/opštini Šamac (14 st.
jedinica), Bijeljina (8 st. jedinica), Pelagićevo (13 st. jedinica) i Vukosavlje (5 st. jedinica), u okviru
Regionalnog stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 40 stambenih jedinica u gradu/opštini Šamac (14 st. jedinica),
Bijeljina (8 st. jedinica), Pelagićevo (13 st. jedinica) i Vukosavlje (5 st. jedinica), u okviru Regionalnog stambenog
projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1212614,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

300 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada/opštine Šamac, Bijeljina, Pelagićevo i Vukosavlje.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.1.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.1.2021. 10:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.1.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 38 stambenih jedinica u gradu/opštini Novi Grad (14 st.
jedinica), Oštra Luka (9 st. jedinica) i Prijedor (15 st. jedinica), u okviru Regionalnog stambenog projekta.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 38 stambenih jedinica u gradu/opštini Novi Grad (14 st.
jedinica), Oštra Luka (9 st. jedinica) i Prijedor (15 st. jedinica), u okviru Regionalnog stambenog projekta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1183277,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

300 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada/opštine Novi Grad, Oštra Luka i Prijedor.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.1.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.1.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 26.1.2021. 12:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: