Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2020. 14:23

(aukcija) Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji/izgradnji stambenih jedinica u gradovima/općinama: Bihać, Bosanska Krupa, Velika Kladuša, Sanski Most, Ključ, Glamoč i Kupres, Stolac, Čapljina, Mostar i Konjic, Gornji Vakuf - Uskoplje, Bugojno, Jajce i Dobretići, Vareš, Banovići , Kakanj, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Maglaj i Sapna - Razvojna banka Vijeća Evrope

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

668-1-3-123-3-149/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Kontakt osobe: Aldijana Ahmedhodžić Adresa: Hamdije Čemerlića br. 2,
Sarajevo Telefon: 033/613-183 Faks: 033/613-395 e-mail:
aldijana.ahmedhodzic@fmroi.gov.ba
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji/izgradnji stambenih jedinica u gradovima/općinama: Lot 1 - Bihać, Bosanska
Krupa i Velika Kladuša Lot 2 - Sanski Most,i Ključ Lot 3 - Glamoč i Kupres Lot 4 - Stolac, Čapljina, Mostar i Konjic; Lot 5 - Gor
nji Vakuf - Uskoplje, Bugojno, Jajce i Dobretići Lot 6 - Vareš, Banovići , Kakanj, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Maglaj i Sapna
- Razvojna banka Vijeća Evrope

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji/izgradnji stambenih jedinica u gradovima/općinama:
Lot 1: Bihać (6 st.jedinica), Bosanska Krupa (4 st.jedinice), Velika Kladuša (1 st.jedinica) - 11 stambenih jedinica,
Lot 2: Sanski Most (8 st.jedinica) i Ključ (4 st.jedinice) - 12 stambenih jedinica,
Lot 3: Glamoč (16 st.jedinica) i Kupres (1 st. jedinica) - 17 stambenih jedinica,
Lot 4: Stolac (1 st.jedinica), Čapljina (3 st.jedinice), Mostar (6 st.jedinica) i Konjic (1 st.jedinica) - 11 stambenih jedinica,
Lot 5: Gornji Vakuf - Uskoplje (1 st.jedinica), Bugojno (5 st.jedinica), Jajce (3 st.jedinice) i Dobretići (4 st.jedinice) - 1
3 stambenih jedinica,
Lot 6: Vareš (6 st.jedinica), Banovići (1 st.jedinica), Kakanj (3 st.jedinice), Gradačac (1 st.jedinica), Kalesija (1 st.jedinica),
Lukavac (1 st.jedinica), Maglaj (2 st.jedinice) i Sapna (2 st.jedinice) - 17 stambenih jedinica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Sarajevo, ul.Hamdije
Čemerlića br.2, soba br.724
Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aldijana Ahmedhodžić
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Aldijana Ahmedhodžić
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Bihać (6 st.jedinica), Bosanska Krupa (4 st.jedinice), Velika Kladuša (1 st.jedinica) - 11 stambenih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Bihać (6 st.jedinica), Bosanska Krupa (4 st.jedinice), Velika Kladuša (1 st.jedinica) - 11 stambenih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

451797,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bihać (6 st.jedinica), Bosanska Krupa (4 st.jedinice), Velika Kladuša (1 st.jedinica)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: Sanski Most (8 st.jedinica) i Ključ (4 st.jedinice) - 12 stambenih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2: Sanski Most (8 st.jedinica) i Ključ (4 st.jedinice) - 12 stambenih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

492869,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sanski Most (8 st.jedinica) i Ključ (4 st.jedinice)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3: Glamoč (16 st.jedinica) i Kupres (1 st. jedinica) - 17 stambenih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3: Glamoč (16 st.jedinica) i Kupres (1 st. jedinica) - 17 stambenih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

698231,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

210 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glamoč (16 st.jedinica) i Kupres (1 st. jedinica)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4: Stolac (1 st.jedinica), Čapljina (3 st.jedinice), Mostar (6 st.jedinica) i Konjic (1 st.jedinica) - 11 stambenih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 4: Stolac (1 st.jedinica), Čapljina (3 st.jedinice), Mostar (6 st.jedinica) i Konjic (1 st.jedinica) - 11 stambenih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

451797,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stolac (1 st.jedinica), Čapljina (3 st.jedinice), Mostar (6 st.jedinica) i Konjic (1 st.jedinica)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5: Gornji Vakuf - Uskoplje (1 st.jedinica), Bugojno (5 st.jedinica), Jajce (3 st.jedinice) i Dobretići (4 st.jedinice) - 1
3 stambenih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 5: Gornji Vakuf - Uskoplje (1 st.jedinica), Bugojno (5 st.jedinica), Jajce (3 st.jedinice) i Dobretići (4 st.jedinice) - 1
3 stambenih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

533942,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornji Vakuf - Uskoplje (1 st.jedinica), Bugojno (5 st.jedinica), Jajce (3 st.jedinice) i Dobretići (4 st.jedinice)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6: Vareš (6 st.jedinica), Banovići (1 st.jedinica), Kakanj (3 st.jedinice), Gradačac (1 st.jedinica), Kalesija (1 st.jedinica),
Lukavac (1 st.jedinica), Maglaj (2 st.jedinice) i Sapna (2 st.jedinice) - 17 stambenih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 6: Vareš (6 st.jedinica), Banovići (1 st.jedinica), Kakanj (3 st.jedinice), Gradačac (1 st.jedinica), Kalesija (1 st.jedinica),
Lukavac (1 st.jedinica), Maglaj (2 st.jedinice) i Sapna (2 st.jedinice) - 17 stambenih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

698231,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

210 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vareš (6 st.jedinica), Banovići (1 st.jedinica), Kakanj (3 st.jedinice), Gradačac (1 st.jedinica), Kalesija (1 st.jedinica), Lukavac (1
st.jedinica), Maglaj (2 st.jedinice) i Sapna (2 st.jedinice)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: