Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 11:29

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

823-1-3-82-3-18/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
IDB/JIB 4200683530003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nermin Ćurovac
Adresa Hivzi Bjelevca 54
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 776-180
Faks (033) 776-196
Elektronska pošta fondstan@bih.net.ba
Internet adresa www.fondstan.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31sa vanjskim uređenjem na lokalitetu
Šip Sarajevo, na zemljištu označenom kao k.č 375/44, k.č. 375/45, k.č. 558/23, k.č. 588/22 K.O. Koševo, stari premjer, što
odgovara novom premjeru označenom kao k.č. 648/2, k.č. 648/3, k.č. 818/12 i k.č. 818/13 K.O. Sarajevo VI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45210000-2 Radovi na podizanju zgrada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

cca 8.180,43 m2

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip u
Sarajevu.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

365 radnih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema uvjetima iz tenderske dokumentacije

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema uvjetima iz tenderske dokumentacije

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema uvjetima iz tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema uvjetima iz tenderske dokumentacije

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.01.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hifzi Bjelevca br.54 (I sprat), 71210 Sarajevo
Datum i vrijeme 21.01.2021. 11:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: