Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.01.2021. 12:49

(pregovarački postupak) Izvođenje dodatnih radova na izgradnji okalnih puteva i saobraćajnica na teritoriji opštine Nevesinje

Izvor: Akta.ba, 07.01.2021.


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA O NABAVCI


U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine''  broj 39/14), Opština Nevesinje objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21 stav 1 pod  a)   Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova ''Ugovaranje dodatnih-nepredviđenih radova u sklopu realizacije ugovora –Izgradnja lokalnih puteva i saobraćajnica na teritoriji opštine Nevesinje-''.

Pregovori će se provoditi sa privrednim subjektom HP INVESTING d.o.o. Mostar.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u službenim prostorijama Opštine Nevesinje, kancelarija 210, svakim radnim danom u periodu od 7:00-15:00 časova.


Nevesinje,07.12.2020. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: