Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.01.2021. 09:10

(HR) (izmjena) Izvođenje radova poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar, projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV i dispozicije mulja, ispust, NUS

Izvor: Official Journal of the European Union, 08.01.2021.

Hrvatska-Bjelovar: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2021/S 005-008013

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 118-287522)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Vodne usluge d.o.o., Bjelovar
Nacionalni registracijski broj: 43307218011
Poštanska adresa: Ferde Livadića 14a
Mjesto: Bjelovar
NUTS kod: HR047 Bjelovarsko-bilogorska županija
Poštanski broj: 43000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Valentina Brlečić
E-pošta: nabava@vodneusluge-bj.hr
Telefon: +385 43622107
Telefaks: +385 43622157
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: http://vodneusluge-bj.hr/
Adresa profila kupca: http://vodneusluge-bj.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV i dispozicije mulja, ispust, nus

Referentni broj: 3011-16-1-2020/V

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je „Projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV i dispozicije mulja, ispust, nus“ u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i inženjerske radove po projektima Izvođača (Fidic Žuta knjiga). Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3) izgradnje postrojenja, uključivo dobava i ugradnja opreme, (4) puštanja postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 48/2018), te (7) uklanjanja skrivenih nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

04/01/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 118-287522

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: VI.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:

Umjesto: 

S obzirom na veliki broj upita zainteresiranih gospodarskih subjekata pomiče se rok za dostavu ponuda sa 23.12.2020. na 8.1.2021. u 12:00 sati.

Glasi: 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvaća i naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda sa 8.1.2021. na 18.1.2021. u 12:00 sati.

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 08/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 18/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 08/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 18/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: