Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2021. 07:16

(aukcija) Izvođenje pripremnih radova na izgradnji novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske vojske); LOT 1: ,Krčenje i čišćenje prostora novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske vojske) ; LOT 2: Zemljani i građevinski radovi na novoplaniranom parku u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske vojske): LOT 3: ,Izrada mobilijara za prostor novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske vojske)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-1-3-90-3-82/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pripremni radovi na izgradnji novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske vojske);
LOT 1: ,,Krčenje i čišćenje prostora novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske
vojske)“; LOT 2: Zemljani i građevinski radovi na novoplaniranom parku u ulici Olimpijskih pobjednika (uz
Bulevar srpske vojske): LOT 3: ,,Izrada mobilijara za prostor novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih
pobjednika (uz Bulevar srpske vojske)“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pripremni radovi na izgradnji novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske vojske);
LOT 1: ,,Krčenje i čišćenje prostora novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske
vojske)“; LOT 2: Zemljani i građevinski radovi na novoplaniranom parku u ulici Olimpijskih pobjednika (uz
Bulevar srpske vojske): LOT 3: ,,Izrada mobilijara za prostor novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih
pobjednika (uz Bulevar srpske vojske)“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisani predviđenim nacrtima

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

bez uslova

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

bez uslova

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.6.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.6.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg srpskih vladara 1, kancelarija 120
Datum i vrijeme 30.6.2021. 12:40


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: ,,Krčenje i čišćenje prostora novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske
vojske)“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: ,,Krčenje i čišćenje prostora novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske
vojske)“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
25.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.6.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.6.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.6.2021. 12:40ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Zemljani i građevinski radovi na novoplaniranom parku u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar
srpske vojske)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2: Zemljani i građevinski radovi na novoplaniranom parku u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar
srpske vojske)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
25.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.6.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.6.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.6.2021. 12:40ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: ,,Izrada mobilijara za prostor novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske
vojske)“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3: ,,Izrada mobilijara za prostor novoplaniranog parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske
vojske)“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
25.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.6.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.6.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.6.2021. 12:40

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: