Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2022. 11:37

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a Srebrenik-Orahovica Donja, dionica: u Orahovici Gornjoj od st.km 12+400 do st.km 12+550 (dionica iz faze II)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.04.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

997-1-3-10-4-37/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja“, dionica: U Orahovici Gornjoj
od st.km 12+400 do st.km 12+550 (dionica iz faze II)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja“, dionica: U Orahovici Gornjoj
od st.km 12+400 do st.km 12+550 (dionica iz faze II)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

175.901,50

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja“

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

21.3.2022.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

244295,10

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

271322,55

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: