Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2022. 11:39

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji regionalnih cesta R–455a i R-471

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.04.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

997-1-3-9-4-36/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova na rehabilitaciji i sanaciji regionalnih cesta R – 455a i R-471

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka radova na rehabilitaciji i sanaciji regionalnih cesta R – 455a i R-471

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Nabavka radova na rehabilitaciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-455a "Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica –
Zelenika“, od naselja Suha st. km 14+710 prema Živinicama st. km 16+560, u dužini cca 1.850 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1- Nabavka radova na rehabilitaciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-455a "Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica –
Zelenika“, od naselja Suha st. km 14+710 prema Živinicama st. km 16+560, u dužini cca 1.850 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233224-5 Građevinski radovi na cesti s dvjema kolovoznim trakama

II Ukupna količina ili obim ugovora

512820,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

512820,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-455a "Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika“

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

18.3.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1

VII 7. Dodatne informacije

Postupak se poništava iz razloga što cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu
nabavku (član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH). Zaprimljena jedna ponuda čija je vrijednost znatno iznad
procijenjene vrijednosti.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Nabavka radova na rehabilitaciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-471 „Lukavac-Vijenac-Banovići“, od st. km 25+450
do st. km 27+100 u dužini cca 1.650 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2- Nabavka radova na rehabilitaciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-471 „Lukavac-Vijenac-Banovići“, od st. km 25+450
do st. km 27+100 u dužini cca 1.650 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233220-7 Radovi na površinskom sloju cesta

II Ukupna količina ili obim ugovora

512820,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

512820,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-471 „Lukavac-Vijenac-Banovići“

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

18.3.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1

VII 7. Dodatne informacije

Postupak se poništava iz razloga što cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu
nabavku (član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH). Zaprimljena jedna ponuda čija je vrijednost znatno iznad
procijenjene vrijednosti.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: