Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2022. 12:28

(aukcija) Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji u objektima straže Grabež Bihać i Stojkovići Novi Travnik

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.04.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-1-1-33-3-44/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Džejla Softić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže "Grabež" Bihać i "Stojkovići" Novi Travnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže "Grabež" Bihać i "Stojkovići" Novi Travnik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45216200-6 Građevinski radovi na vojnim građevinama i objektima

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.4.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 17.05.2022. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 -Nabavka radova na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže "Grabež" Bihać

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže "Grabež" Bihać

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

166666,66

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti straže "Grabež" Bihać

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Nabavka radova na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže "Stojkovići" Novi Travnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže "Stojkovići" Novi Travnik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

166666,67

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti straže "Stojkovići" Novi Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2022. 13:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200745400004
Contact person Džejla Softić
Address Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Stari Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 286-574
Fax number (033) 286-697
Email address nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Website address www.mod.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Adaptation and reconstruction of guard facilities "Grabež" Bihać and "Stojkovići" Novi Travnik

II 1.b. Description of the object of the contract

Construction works, adaptation and reconstruction of military buildings

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 45000000-7 Construction work
Additional object(s) 45216200-6 Construction work for military buildings and installations

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
333.333,33 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 LOT 1 -Nabavka radova na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže 1 19.04.2022.
2 LOT 2 - Nabavka radova na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže 1 19.04.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 LOT 1 -Nabavka radova na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže 1 17.05.2022. 12:00
2 LOT 2 - Nabavka radova na adaptaciji i rekosntrukciji u objektima straže 1 17.05.2022. 12:00
 
Address and place Hamdije Kreševljakovića 98, 71000 Sarajevo, BiH


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: