Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2022. 14:20

(aukcija) Izvođenje radova na čišćenju i uređenju otvorenih odvodnih kanala na području Grada Bihaća

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1034-1-3-56-3-53/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA BIHAĆA
IDB/JIB 4263145260006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Lejla Isaković-Dražić
Adresa Bosanska 4
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 224-222
Faks (037) 229-699
Elektronska pošta bihac@bihac.org
Internet adresa www.bihac.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na čišćenju i uređenju otvorenih odvodnih kanala na području Grada Bihaća

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na čišćenju i uređenju otvorenih odvodnih kanala na području Grada Bihaća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.07.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u TD.
Datum i vrijeme 08.07.2022. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1-Čišćenje i uređenje otvorenog odvodnog kanala „Mašnica“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čišćenje i uređenje otvorenog odvodnog kanala „Mašnica“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.07.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.07.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT2- Čišćenje i uređenje otvorenog odvodnog kanala „Rika“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čišćenje i uređenje otvorenog odvodnog kanala „Rika“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.07.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.07.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT3- Čišćenje i uređenje otvorenog odvodnog kanala „Ripačka bara“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čišćenje i uređenje otvorenog odvodnog kanala „Ripačka bara“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21367,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.07.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.07.2022. 11:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: