Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 13:32

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na unutrašnjem uređenju i opremanju Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

862-1-3-12-4-128/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Ana Baroš
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka izvođenje radova na unutrašnjem uređenju i opremanju Studentskog kulturnog centra UNIBL na
lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka izvođenje radova na unutrašnjem uređenju i opremanju Studentskog kulturnog centra UNIBL na
lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212322-9 Građevinski radovi na pozorištu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka na izvedene radove.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
S obzirom na to da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, a na osnovu člana 69, stav (2), tačka d) Zakona o
javnim nabavkama, postupak javne nabavke se poništava.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.5.2022.

V 5. Dodatne informacije

Nakon Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, uložene dvije žalbe ponuđača. Ugovorni organ donio Rješenje o
djelimičnom usvajanju žalbi i postupak nabavke vratio na ponovnu ocjenu ponuda. Nakon ponovne ocjene ponuda,
donesena Odluka o poništenju predmetnog postupka javne nabavke, s obzirom na to da nijedna od primljenih
ponuda nije prihvatljiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: