Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 15:48

(aukcija) Izvođenje radova na uređenju korita rijeke i izrada potpornog zida

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

535-7-3-31-3-29/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVI TRAVNIK
IDB/JIB 4236222030003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Haris Smajić
Adresa Kralja Tvrtka b.b.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 795-600
Faks (030) 795-608
Elektronska pošta opcina.novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa www.ont.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novi Travnik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi - Uređenje korita rijeke i izrada potpornog zida-općina Novi Travnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi - Uređenje korita rijeke i izrada potpornog zida-općina Novi Travnik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

-

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Travnik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano konkurentskim zahtjevom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.06.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Novi Travnik, ul.Kralja Tvrtka bb, mala sala zgrade općine
Datum i vrijeme 24.06.2022. 12:05

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: