Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 15:37

(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji objekta PO Ćukali pri OŠ Vuk Karadžić Sitneši Srbac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1403-7-3-5-3-2/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" SITNEŠI
IDB/JIB 4401270620000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željkica Tatić
Adresa Sitneši b.b.
Poštanski broj 78422 Sitneši (sp bl)
Opština/Grad Srbac
Telefon (051) 752-080
Faks (051) 752-080
Elektronska pošta os089@blic.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Podizanje krovnih pokrova i okvira

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija objekta PO Ćukali pri OŠ "Vuk Karadžić" Sitneši Srbac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija objekta PO Ćukalipri OŠ "Vuk Karadžić" Sitneši, Srbac
Izvođenje radova na zamjeni stolarije
Izvođenje radova na prekrivanju krova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44112400-2 Krov

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedenoutenderskojdokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Navedenoutenderskojdokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedenoutenderskojdokkumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nanedenoutenderskojdokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedenoutenderskojdokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.6.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ "Vuk Karadžić"Sitneši 78422 Sitneši
Datum i vrijeme 28.6.2022. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijamožesepreuzetido26.6.2022.usistemuEnabavke


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na zamjeni stolarije u PO Ćukali pri OŠ "Vuk Karadžić" Sitneši, Srbac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44220000-8 Građevinska stolarija

III Ukupna količina ili obim ugovora
data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35546,97

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PO Ćukali

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.6.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.6.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti do 26. 06. 2022. u sistemu "E nabavke u skladu sa uputstvom o uslovima i
načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E
nabavke" "Sl. glasnik BiH br. 90/14, 5315


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na prekrivanju krova u PO Ćukali, pri OŠ "Vuk Karadžić" Sitneši, Srbac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44112400-2 Krov

III Ukupna količina ili obim ugovora
data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37692,27

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PO Ćukali

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.6.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.6.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti do 26. 06. 2022.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: