Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 14:18

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji fontane na lokaciji Trg patrijarha Pavla, opština Brod

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

170-7-3-94-3-26/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BROD
IDB/JIB 4400135550003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bojana Marić
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Brod

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

02/404-59/22 Izvođenje radova na izgradnji fontane na lokaciji Trg patrijarha Pavla, opština Brod

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

02/404-59/22 Izvođenje radova na izgradnji fontane na lokaciji Trg patrijarha Pavla, opština Brod

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45248000-7 Građevinski radovi na hidro-mehaničkim konstrukcijama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa specifikacijom radova iz predmjera radova

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34410,30

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Brod, Trg patrijarha Pavla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa tenderskom dokumentacijom iz predmeta nabavke

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom iz predmeta nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom iz predmeta nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom iz predmeta nabavke

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.7.2022. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opštinska uprava Brod, Sv. Save 17. Brod
Datum i vrijeme 11.7.2022. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki u okviru sistema E-nabavke i može se preuzeti
isključivo sa Portala. Uslov za učešće u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme tendersku dokumentaciju na
naprijed propisan način.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bojana Marić
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: