Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 12:28

(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Mratinići-Čamišće-Pirin

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2022.
OBAVIJEST O NABAVI

616-1-3-21-3-26/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KREŠEVO
IDB/JIB 4236068790008
Kontakt osoba/Služba za kontakt ZORKA VIDOVIC
Adresa FRA GRGE MARTIĆA 49
Poštanski broj 71260 Kreševo (hp mo)
Općina/Grad Kreševo
Telefon (030) 806-602
Faks (030) 806-826
Elektronička pošta zora.vidovic@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Kreševo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija outa Mratinići-Čamišće-Pirin

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija puta Mratinići-Čamišće-Pirin

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dužina puta 921m, širina asfaltnog zastora 2,5m, bankina, 0,5 m

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

108000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mratinići-Čamišće-Pirin

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.07.2022. 08:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Fra Grge Martića 49, 71260 Kreševo, prostorije Općine
Datum i vrijeme 14.07.2022. 09:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba ZORKA VIDOVIC
Adresa FRA GRGE MARTIĆA 49
Poštanski broj 71260 Kreševo (hp mo)
Općina/Grad Kreševo
Telefon (030) 806-602
Faks (030) 806-826
Elektronička pošta zora.vidovic@gmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba ZORKA VIDOVIC
Adresa FRA GRGE MARTIĆA 49
Poštanski broj 71260 Kreševo (hp mo)
Općina/Grad Kreševo
Telefon (030) 806-602
Faks (030) 806-826
Elektronička pošta zora.vidovic@gmail.com
Internet adresa


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: