Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 08:21

Izvođenje radova na rekonstrukciji mokrih čvorova u organizacionoj jedinici Bregovi

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

116-7-3-5-3-5/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE "NAŠA
RADOST" TREBINJE
IDB/JIB 4401350570003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Janja Ćapin
Adresa Svetosavska br 5
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 220-110
Faks (059) 220-110
Elektronska pošta nasa.radost.trebinje@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Trebinje

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija mokrih čvorova u organizacionoj jed.Bregovi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija mokrih čvorova u organizacionoj jedinici "Bregovi"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Dodatni predmet(i) 45330000-9 Vodoinstalaterski i sanitarni radovi
  44111700-8 Pločice

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

42.735,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Svetosavska br.5, 89 101 Trebinje

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD!

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u TD!

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD!

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD!

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD!

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok izvršenja 30,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.7.2022. 9:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Svetosavska br.5, 89 101 Trebinje
Datum i vrijeme 11.7.2022. 9:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dato u TD!

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: