Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 10:42

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na infrastrukturnom opremanju do građevinske parcele označene kao k.č.br. 6705/1 (novi premjer) KO Doboj za SPO Centar 7 u Ul. Cara Dušana u Doboju, lotovi 2 i 3

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

103-1-3-49-4-76/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Nada Katanić
Adresa Cara Dušana 79A
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-001
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na infrastrukturnom opremanju do građevinske parcele označene kao k.č.br. 6705/1 (novi
premjer) KO Doboj za SPO „Centar 7“ u Ul. Cara Dušana u Doboju LOT 1: Rekonstrukcija toplotne podstanice LOT 2:
Vodovod i kanalizacija LOT 3: Elektro radovi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na infrastrukturnom opremanju do građevinske parcele označene kao k.č.br. 6705/1 (novi
premjer) KO Doboj za SPO „Centar 7“ u Ul. Cara Dušana u Doboju
LOT 1: Rekonstrukcija toplotne podstanice
LOT 2: Vodovod i kanalizacija
LOT 3: Elektro radovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Vodovod i kanalizacija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2: Vodovod i kanalizacija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27319,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 (deset) dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, ul.Cara Dušana

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

17.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Elektro radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3: Elektro radovi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

48047,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 (deset) dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, ul. Cara Dušana

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

17.6.2022.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: