Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 11:54

(aukcija) Izvođenje radova na asfaltiranju puteva i ulica oštećenih prilikom popravke vodovodne i kanalizacione mreže na širem području grada Zvornik

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

589-7-3-22-3-18/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AKCIONARSKO DRUŠTVO ,,VODOVOD I KOMUNALIJE'' ZVORNIK
IDB/JIB 4400248750009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vladimir Panić
Adresa Karakaj 146a
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Općina/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-154
Faks (056) 212-020
Elektronska pošta vodovodikomunalije@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Zvornik

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka radova- radovi na asfaltiranju puteva i ulica oštećenih prilikom popravke vodovodne i kanalizacione mreže na
širem području grada Zvornik


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke je sukcesivno izvođenje radova na popravkama oštećenih puteva i ulica, koja nastaju u toku
radovana popravci vodovodne i kanalizacione mreže, na širem području grada Zvornik.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
  45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju
  45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šire područje grada Zvornik (gradska zona i seoska naselja)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču u roku od 30 dana po izvedenim radovima i dostavljenoj fakturi sa potpisanim i ovjerenim
građevinskim dnevnikom

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa čl. 45. ZJN- detaljno definisano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa čl. 46. ZJN, detaljno definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa čl. 47.ZJN, detaljno definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa čl. 48. i 51. ZJN, detaljno definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Karakaj 146a, 75400 Zvornik
Datum i vrijeme 14.07.2022. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: