Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 14:22

(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji puteva: NP Lubanovo brdo-Hozani sa odvojkom Hašića put, MZ T.Raštela i NC Seferagići-Korana, faza II, MZ Šturlić

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1018-1-3-55-3-60/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB 4263370970004
Kontakt osoba/Služba za kontakt ERVIN TATAREVIC
Adresa Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-280
Faks (037) 515-295
Elektronska pošta juksfc@gmail.com
Internet adresa www.juksfc.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija puteva 16-2/22

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 – Sanacija NP Lubanovo brdo-Hozani sa odvojkom Hašića put, MZ T.Raštela
Lot 2 – Sanacija NC Seferagići-Korana, faza II, MZ Šturlić

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45453100-8 Sanacijski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 08:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg Alije Izetbegovića bb, 77220 Cazin, prostorije ugovornog organa
Datum i vrijeme 01.08.2022. 09:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 – Sanacija NP Lubanovo brdo-Hozani sa odvojkom Hašića put, MZ T.Raštela

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

pripremni radovi, kolovozna konstrukcija, vezani gornji i nosivohabajući slojevi, bankine, odvodnjavanje ...

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453100-8 Sanacijski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

135424,36

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ T.Raštela, Cazin

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 09:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 – Sanacija NC Seferagići-Korana, faza II, MZ Šturlić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

pripremni radovi, kolovozne konstrukcije, izrada bankina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453100-8 Sanacijski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21612,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

5 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Šturlić, Cazin

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 09:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: