Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 10:31

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na polustrukturalnoj fasadi hola

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2022.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

507-1-3-3-4-2/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SREDNJA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK"
IDB/JIB 4236184270003
Kontakt osoba Dražana Hegediš
Adresa Ljudevita Gaja b.b.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 793-504
Faks (030) 793-502
Elektronička pošta ss-novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Polustrukturalna fasada hola

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabava sljedećeg predmeta nabave: Polustrukturalna fasada hola.
Opis predmeta nabave se nalazi u tehničkim specifikacijama.
Oznaka i naziv predmeta nabave iz JRJN:
45000000-7 Građevinski radovi
45214220-8 Građevinski radovi na srednjim školama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45214220-8 Građevinski radovi na srednjim školama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina predmeta nabave je navedena u Obrascu za cijenu ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Travnik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od 120 dana od dana sklapanja

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Odabrani ponuditelj odbio potpisati ponuđeni ugovor.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.6.2022.

V 5. Dodatne informacije

Odabrani ponuditelj je u pisanom obliku odbio potpisati ponuđeni ugovor s obrazloženjem da ne može ispoštovati ugovorne
obveze bez avansa i zbog povećanja cijena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: