Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 12:34

(aukcija) Izvođenje radova na nastavku izgradnje zgrade područne škole do funcionalne gotovosti

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

933-1-3-1-3-1/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OŠ "ŠTURLIĆ"
IDB/JIB 4263117050004
Kontakt osoba/Služba za kontakt VAHIDA DIZDAREVIĆ
Adresa Šturlić bb
Poštanski broj 77223 Šturlić (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 555-002
Faks (037) 555-002
Elektronska pošta os.sturlic@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na nastavku izgradnje zgrade područne skole do funcionalne gotovosti, po lotovima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na nastavku izgradnje zgrade područne škole do funkcionalne gotovosti, po lotovima.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Šturlić bb, 77223 Šturlić
Datum i vrijeme 20.7.2022. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1: Građevinski i građevinsko-zanatski radovi do funkcionalne gotovosti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski i građevinsko zanatski radovi obuhvataju zidarske, betonske, izolaterske, keramičarske, podopolagačke,
molerske i fasaderske radove.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
300 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55529,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada područne škole Šturlićka Platnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Elektroinstalacijski radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju nabavka i ugradnja instalacija za električnu energiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45310000-3 Elektroinstalacijski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
300 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18139,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada područne škole Šturlićka Platnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Radovi na instalaciji vode i kanalizacije, te instalacije centralnog grijanja do funcionalne gotovosti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju nabavku i ugradnju instalacija za vodovod, kanalizaciju te centralno grijanje.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45331000-6 Radovi instaliranja grijanja, ventilacije i klimatizacije

III Ukupna količina ili obim ugovora
300 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43933,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada područne škole Šturlička Platnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4: Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja unutrašnje PVC stolarije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45421100-5 Ugradnja vrata i prozora i srodnih elemenata

III Ukupna količina ili obim ugovora
18 otvora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10530,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada područne škole Šturlićka Platnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2022. 12:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: