Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 15:41

(aukcija) Izvođenje radova na izradi zaštitne ograde oko školskog dvorišta u osnovnim školama u Podgrabu i u Prači

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1390-7-3-43-3-17/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA PALE
IDB/JIB 4400583620004
Kontakt osoba/Služba za kontakt NIKOLINA GUTALJ
Adresa Romanijska 15
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 226-592
Faks (057) 223-061
Elektronska pošta urbanizampale@gmail.com
Internet adresa www.pale.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Pale (RS)

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izradi zaštitne ograde oko školskog dvorišta u osnovnim školama u Podgrabu i u Prači

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izradi zaštitne ograde oko školskog dvorišta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45340000-2 Radovi ugradnje ograda, prečki i sigurnosne opreme
  45342000-6 Postavljanje ograde

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.7.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Pale, Romanijska 15, 71420 Pale
Datum i vrijeme 22.7.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izradi zaštitne ograde oko školskog dvorišta u osnovnoj školi u Podgrabu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izradi zaštitne ograde oko školskog dvorišta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja 30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovna škola u Podgrabu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 22.7.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izradi zaštitne ograde oko školskog dvorišta u osnovnoj školi u Prači

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izradi zaštitne ograde oko školskog dvorišta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja 30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovna škola u Prači

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 22.7.2022. 11:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: