Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2015. 20:00

Izvođenje radova sanitarne sječe - vjetroizvale i snijegolomi u šumi uključuje krojenje drvnih sortimenata, privlačenje na šumska stovarišta i uspostavu šumskog reda

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2015.

OBAVIJEST O NABAVI

1101-7-2-26-3-22/15ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Marijan Lozančić
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina


Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Šumsko-uzgojni radovi; Sanitarna sječa


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitarna sječa - vjetroizvale i snijegolomi u šumi uključuje krojenje drvnih sortimenata, privlačenje na šumska stovarišta i
uspostavu šumskog reda
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
  77211400-6 Usluge sječe drveća
  77231200-0 Usluge suzbijanja šumskih štetočina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga


Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

12.6.2015.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.6.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.6.2015. 12:10:00
Adresa i mjesto Splitska b.b. , Kupres, Direkcija šuma,

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sukladno konkurentskom zahtjevu
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šumarija Bosansko Grahovo; G.J. Gnjat-Risovac, odjel 75/1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitarna sječa - vjetroizvale i snijegolomi u šumi uključuje krojenje drvnih sortimenata, privlačenje na šumska stovarišta i
uspostavu šumskog reda

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,
akvakulture i pčelarstva
77211400-6 Usluge sječe drveća
Dodatni predmet(i)
77231200-0 Usluge suzbijanja šumskih štetočina

III Ukupna količina ili obim ugovora

629,96 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14489,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.06.2015

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

VI Dodatne informacije

Sukladno konkurentskom zahtjevu
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šumarija Bosansko Grahovo; G.J. Gnjat-Risovac ; odjel 75/2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitarna sječa - vjetroizvale i snijegolomi u šumi uključuje krojenje drvnih sortimenata, privlačenje na šumska stovarišta i
uspostavu šumskog reda

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,
akvakulture i pčelarstva
77211400-6 Usluge sječe drveća
Dodatni predmet(i)
77231200-0 Usluge suzbijanja šumskih štetočina

III Ukupna količina ili obim ugovora

620,42 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15820,71

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.06.2015

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na području kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

VI Dodatne informacije

Sukladno konkurentskom zahtjevu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: