Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.07.2015. 11:26

Izvođenje radova na stambenom zbrinjavanju Roma

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2015.

OBAVIJEST O NABAVI

715-7-3-9-3-7/15ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA USORA
IDB/JIB 4218262600009
Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina


Općinska razina (FBIH),Usora

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija 1 (jedne) stambene jedinice
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žabljak, općina Usora

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je obavezan dokazati svoju registraciju u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su
registrovani za obavljanje djelatnosti koje su predmet ove javne nabave. Ponudu mogu podnijeti i fizička lica kojima je
nadležni organ odobrio obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabave.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Da u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci nije imamo blokiran račun kod poslovne banke,

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač mora predmetne radove pružati uz preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera energetske
efikasnosti

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne


III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

10.7.2015.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.7.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto Administrativna zgrada općine Usora

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokmunetacija se može preuzeti osobno u prostorijama pisarnice Općine Usora, svakim radnim danom od 8,00 –
16,00 do dana 10.07.2015. godine do 16:00 sati. Ugovorni organ će tendersku dokumentaciju dostaviti preporučenom
pošiljkom ili lično ponuđaču u zakonom propisanom roku u slučaju pismenog zahtjeva ponuđača za preuzimanje tenderske
dokumentacije, u kojem slučaju ponuđač snosi rizik blagovremenog dostavljanja tenderske dokumentacije. Novčana
naknada za otkup tenderske dokumentacije u visini 50,00 KM, a uplata se vrši na prema uputama službe za gospodarstvo i
financije općine Usora, na broj 032/893-479.ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.com

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: